Objednávka a specifikace fotografických služeb mezi fotografem a Mateřskou školou

Objednávka a specifikace fotografických služeb mezi fotografem a Mateřskou školou

 

fotograf:

 

Miroslav Beneda

Erno Košťála 1006

Pardubice

530 12

tel: 603 103 408

www.benedamiroslav.cz

e-mail: photographer@benedamiroslav.cz

Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 83215524/0600

IČO: 04164938

Mateřská škola (objednavatel):

Název MŠ:

Adresa MŠ:

Odpovědná osoba:

Telefon:

e-mail:

počet žáků v mateřské škole:

počet tříd:

Datum a čas fotografování:

Druh fotografování – vybraný motiv:

 

Cena balíčku fotografií činí 200,-

Balíček obsahuje:

4ks fotografií v rozměru 10x15cm (2ks s popiskem, 1ks bez popisku, 1ks portrét)

2ks fotografií v rozměru 13x18cm (1ks bez popisku, 1ks portrét)

Možnost přiobjednání fotografií nad rámec balíčku:

formát 10 x 15 cm za 10,-      ………ks

formát 13 x 18 cm za 15,-    ………ks

formát 15 x 20 cm za 25,-    ……….ks

kalendář formát A4 za 50,-   ..…….ks

+ speciální požadavky ………………………………………………………….……..

+ doplňkové služby ……………………………………………………………………

Cena takto upraveného balíčku činí celkem: ………………….……Kč

Specifikace objednávky:

  1. Fotograf se zavazuje zhotovit pro každého rodiče fotografovaného žáka 1 balíček vytištěných fotografií, dle domluvy.
  2. Rodič má právo balíček odmítnout a nezaplatit ho.
  3. Za vrácené balíčky fotograf nebude vymáhat cenu.
  4. Fotograf předá v dostatečném předstihu letáčky s cenou za služby. Mateřská školka vyvěsí letáčky v každé třídě, aby rodiče byli informováni o focení a mohli dopředu tuto nabídku si prohlédnout popřípadě i odmítnout.
  5. Po sečtení prodaných balíčků, fotograf spočítá konečnou cenu a vystaví pro MŠ platnou celkovou fakturu nebo paragon.Vyplacení fotografovi proběhne osobně v MŠ, platbou v hotovosti.

Jiné podmínky:

Datum objednávky:

Podpis a razítko objednavatele:                                         Podpis a razítko fotografa:

 

Smlouva ve Wordu: Smlouva-pro-MŠ-2019                       

Smlouva v PDF: Smlouva-pro-MŠ-2019