Smlouva o vytvoření svatebních fotografií

Smlouva o vytvoření svatebních fotografií

Smlouva je tvořena hlavně pro vás, pro váš klid, aby jste si mohli, tuto část v náročné předsvatební přípravě „odškrtnout“ 🙂


uzavřena mezi:

 

fotograf:
Miroslav Beneda
Erno Košťála 1006
Pardubice
530 12
tel: 603 103 408
www.benedamiroslav.cz
e-mail: photographer@benedamiroslav.cz
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 83215524/0600
IČO: 04164938

objednatel:
Jméno a příjmení:*
Adresa trvalého nebo přechodného bydliště:*
Mobilní telefon:*
e-mail:*

část I.

Autor se touto smlouvou zavazuje k nafocení svatebních fotografií za smluvní
cenu ______________Kč dle aktuálního platného ceníku na www.benedamiroslav.cz
v den podepsání smlouvy.

 

Dohodnutý obsah focení, který vychází z platného ceníku:
V ceně balíčku je zahrnuto:

 • Na DVD dostanete všechny barevné fotografie, které vyfotím při vaší svatbě v plné velikosti v JPG formátu, konečný počet záleží na vybraném balíčku, vymažu jen špatné nebo podobné záběry, mrknutí očí, atd…
 • Všechny tyto fotografie budou při převodu z formátu raw do jpg řádně upravené (úprava expozice, výřezy, jas, kontrast, barvy, zostření)
 • ze všech fotografií vyberu TOP fotografie, které budou dále detailně zpracovány, vyretušovány a některé i převedeny do černobílé varianty, tyto fotografie (výběr je na fotografovi) budou ve zvláštní složce na dvd, aby jste mohli kamarádům a rodině ukázat jen to nej z vaší svatby. Minimální počet těchto TOP fotografií je 50ks. (30ks při setu č.1)
 • dle vybraného balíčku máte nárok na _______ ks vytištěných fotografií ve formátu 10x15cm.
 • doprava do 10km od ateliéru (Třída Míru 2670, Pardubice) zdarma, Nad 10km je to 5,-/ za 1km. Počítá se jeden směr. Dopravné dle projetých km bude připočteno, až k celkové ceně zakázky.
 • předmanželské fotografování – ANO – NE (nehodící škrtněte)
 • krátké video z vybraných fotografií
 • soukromou skrytou svatební galerii na internetu z TOP fotografií pro rodinu a přátelé
 • zálohu fotografií na dvou externích HD minimálně na 1 rok

 

Část II.

Podrobnosti ohledně průběhu svatebního obřadu :

 • Celé jména nevěsty:*
 • Celé jméno ženicha:*
 • Datum obřadu:*
 • Počet zúčastněných lidí na obřadu – přibližně:*
 • Čas obřadu:*
 • Adresa a místo obřadu:*
 • Adresa a čas kam se mám před obřadem dostavit (kde budou probíhat přípravy strojení nevěsty a také ženicha):*
 • Adresa (pokud bude jiná) kam se mám dostavit v případě focení ranních příprav například kadeřnictví a podobně:*
 • Adresa, místo, kde bude svatební hostina, pokud se jí zúčastním:*
 • Kontaktní telefon a osoba, která je nejvíce kompetentní k organizaci celé akce:*

 

Část III.

Služby navíc, nad rámec zaplaceného balíčku, které lze doobjednat u fotografa:

 • Zhotovení profesionální svatební fotoknihy u výrobce saal-digital.cz.
 • Tisk fotek navíc různých rozměrů. (Ceník najdete na mém webu.)
 • Přidělání kopií DVD v potištěném obalu např. pro rodiče nebo jako zálohu – 1ks/100,-
 • Vytvoření fotokoutku s velkým batikovým fotopozadím pro večerní zábavu svatebčanů 800,-
 • Fotky z fotokoutku, pokud bude použit, budou zahrnuty na dvd v oddělené složce. Při nepřízni počasí si fotograf vyhrazuje tuto službu venku vypovědět (vítr, déšť), pokud mu nebudou nabídnuty jiné vnitřní prostory k použití pro fotokoutek.
 • Služby navíc, lze doobjednat, těsně před svatbou (fotokoutek) nebo až po svatbě (fotokniha, tisk navíc, a přidělání více dvd).
 • objednání vizážistky *ANO – NE (nehodící škrtněte) Ceník najdete na mém webu. – objednání vizážistky musí být v dostatečném předstihu

Část IV.

Ostatní ustanovení

 • Fotografie objednatel získá do 21 dnů po svatbě. Možnost domluvení s fotografem o zaslání 5-10 fotografií předem na váš mail. Při nedodržení termínu má objednatel nárok na 10 procentní slevu.
 • Objednatel si může s hotovými fotografiemi nakládat, jak uváží za vhodné pro své soukromé účely. Nesmí fotografie prodávat, či posílat do soutěží. Dle autorského zákonu č. 121/2000Sb.
 • Dovoluji fotografovi použít fotografie a video pro jeho prezentaci. (web, Facebook, Google, Youtube a popř. pro jiné propagační materiály). Pokud se mi fotografie, které si fotograf vybral pro svoji prezentaci nelíbí, napíši fotografovi na mail a ten je povinen do týdne tyto fotografie smazat.
 • Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci. 🙂

 

Tato smlouva nabývá platnosti až v momentě uhrazení zálohové platby. Objednatel je povinen uhradit zálohu 1000kč hotově, nebo na účet MONETA Money Bank, a.s. na č.účtu: 83215524 kód banky: 0600, VS je datum svatby RRRRMMDD takže např. datum 25.června 2015 je 20150625.

Váš (Variabilní symbol) VS je:______________

Pokud nebude zaplacena záloha do 20 dní po podespání smlouvy, smlouva zaniká! (počítá se datum odeslání peněz na účet)

Fotograf po přijetí zálohy se zavazuje rezervovat dohodnutý termín.
Záloha bude odečtena z celkové částky za fotografické služby.
Při zrušení fotografování svatby ze strany objednavatele, méně než 3 měsíce před svatbou, záloha propadá bez náhrady fotografovi.

Zaplacení zbylé částky ceny za zakázku, proběhne hotově při předání zhotovené zakázky na dvd.

V Pardubicích dne:
Podpis objednavatele:                                                          Podpis a razítko fotografa:

 

 

Program svatby:
Zde se pokuste popsat ve zkratce celý časový harmonogram průběhu svatby(nemusí být):

 

Smlouva ve Wordu:
Smlouva o vytvoření svatebních fotografií

Smlouvu vyplňovat nemusíte, stačí mi napsat potřebné údaje označené * a já ji vyplním za vás.